ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Γ. ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Χρυσοβαλάντη Καραλάγα δραστηριοποιείται από το έτος 2011, στην πόλη της Λευκάδας, επί της Παρόδου Κολοκοτρώνη αρ. 6. Ασχολείται με πάσης φύσεως υποθέσεις, που εμπίπτουν στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού, Διοικητικού και Τραπεζικού Δικαίου. Στόχος είναι η ταχεία και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων.

Ο Χρυσοβαλάντης Καραλάγας είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Τμήμα Αστικού Δικαίου. Το Δικηγορικό Γραφείο του παρέχει νομικές συμβουλές, ενώ εκπροσωπεί με υπευθυνότητα τους εντολείς του δικαστικά και εξωδικαστικά, εξυπηρετώντας ολόκληρη τη Λευκάδα και τη Βόνιτσα.

Υπηρεσίες

Ειδικότερα, το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Καραλάγα επιλαμβάνεται υποθέσεων σε όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, δηλαδή στο Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο και Ενοχικό δίκαιο, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες σε μια πλειάδα θεμάτων. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, εκπροσωπώντας τους εντολείς του καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (που περιλαμβάνει τη σύνταξη εγκλήσεων – μηνύσεων, τη σύνταξη υπομνημάτων και την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων), καθώς και στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, όπου αναλαμβάνει προσφυγές κάθε είδους, αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου κ.λπ.

Επιπλέον, ασχολείται με το νομικό σκέλος αγοραπωλησιών ακινήτων και κάθε άλλης μορφής συμβάσεων. Στον τομέα του Τραπεζικού δικαίου, το Δικηγορικό Γραφείο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη σε ένα εύρος ζητημάτων που αφορούν όλες τις μορφές πίστωσης, τον τραπεζικό δανεισμό, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, καθώς και άλλα θέματα, όπως οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί, οι δανειακές συμβάσεις, οι έρευνες ακίνητης περιουσίας, οι προσημειώσεις υποθηκών κ.λπ. 

Μαζί με τους Συνεργάτες του, ο δικηγόρος Χρυσοβαλάντης Καραλάγας επιδιώκει την παροχή ευπρόσωπης εκπροσώπησης των εντολέων ενώπιον των Δικαστηρίων και των αρμοδίων αρχών, για την επίλυση των υποθέσεων.

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Γ. ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χρυσοβαλάντης Γ. Καραλάγας – Δικηγόρος, Τηλ.:  6973 207064
Μαρία Μπρίκου – Δικηγόρος, Τηλ.:  6938 544893
Χριστίνα Καραλή – Δικηγόρος, Τηλ.:  6973 960064
Θεοδώρα Μουστάκη - Γραμματειακή Υποστήριξη


 
Πάροδος Κολοκοτρώνη 6
Τ.Κ. 311 00, Λευκάδα

Τηλ: 26450 20275
Fax: 26450 20275
E mail: vkaralag@hotmail.com | info@karalagas-law.gr